Ålands barnomsorgs- och grundskolepsykologer

Åland har en gemensam organisation för Ålands barnomsorgs- och skolpsykologer sedan 1.1.2021. Utgångspunkten är att barn och elever på Åland ska få en god och rättvis tillgång till barn- och elevhälsotjänster. Mariehamns bildningssektor är huvudman för Ålands barnomsorgs- och skolpsykologer.

Psykologorganisationen för barnomsorg och grundskola arbetar med ärenden i olika distrikt på Åland, men samarbetar tillsammans i den gemensamma organisationen. Det finns en ledande psykolog som ansvarar för verksamheten.

Psykologorganisationen är kommunal och har ett mycket nära samarbete med barnomsorgen och grundskolorna på Åland. 

Psykologerna arbetar med förebyggande och hälsofrämjande insatser i barnomsorg och skola. Dessa kan bestå av handledning till pedagogisk personal, samtal med barn, ungdomar och deras vårdnadshavare, planering av stöd för skolgången och utredning av inlärningssvårigheter, beteendeproblematik och psykiskt mående. Psykologerna ingår i barn- och elevhälsogrupperna på daghem och skolor, och arbetar mångprofessionellt med övrig personal för barnens bästa. Kontakten till barn och ungdomars vårdnadshavare är en viktig del av psykologens arbetsinsats. Psykologerna samarbetar också med andra myndigheter och organisationer (såsom BUP, Studerandehälsan och KST). 

Barnomsorgs- och skolpsykologerna utreder och ger rekommendationer i frågor om skolform. I Mariehamn tar bildningschef respektive biträdande bildningschef beslut i enskilda ärenden. Det kan till exempel gälla frågor om skolform, tidigare- eller senarelagd skolstart eller andra typer av stöd. 

Kontakt till barnomsorgs- och skolpsykologerna initieras oftast från daghemmet eller skolan, alltid med vårdnadshavares samtycke. Vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta oss vid funderingar och frågor kring barnets utveckling eller utmaningar.

 

 

Jonna Brunnsteiner

Ledande psykolog
Bildningssektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.