Ålands barnomsorgs- och grundskolepsykologer

Målet med en gemensam organisation för Ålands skolpsykologer är att barn och elever på Åland ska få en bättre tillgång till skolpsykologer och en rättvis tillgång.

Vår psykologorganisation för barnomsorg och grundskola består av sex anställda. Vi arbetar med ärenden i olika distrikt på Åland, men ändå tillsammans i en organisation. Organisationen är kommunal och därför i mycket nära samarbete med barndagvården och skolorna på Åland. Det är nära mellan beslutsfattare och personal, även de fysiska avstånden är korta. Barnomsorgs- och skolpsykologerna tar inga beslut utan ger rekommendationer, precis som tidigare. Stadens bildningschef och bildningsnämnden tar beslut om sina invånare precis som förut. På samma vis som övriga kommuners bildningschefer och nämnder tar beslut om sina invånare.

Den gemensamma organisationen inledde sitt arbete 1.1.2021, samtidigt som den nya barnomsorgs och grundskolelagen trädde i kraft. Då utvidgades också skolpsykologernas arbetsområde formellt till att omfatta barnomsorgen. Sedan start är stadens bildningssektor huvudman för Ålands barnomsorgs- och grundskolepsykologer.

Ålands barnomsorgs- och grundskolepsykologer

Bildningssektorn
Skapad 6.9.2021 09:51
Uppdaterad 7.9.2021 09:23

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.