Bilden visar att Strandbacken har stranden precis nedanför backen, här visas bara hörnet av huset och att gården är inhägnad och en blå lekstuga syns.

Strandbacken

Daghemmet Strandbacken ligger i den södra delen av Mariehamn, på Skolstigen 10 i Östernäs

Daghemmet har fyra avdelningar. För barn i åldrarna 3–7 år, finns avdelningarna Larven, Fjärilen och Gräshoppan. För de yngre barnen 1–3 år, finns avdelningen Skalbaggen.

Hitta till daghemmet Strandbacken med hjälp av Google Maps

Strandbacken

Barnomsorg, bildningssektorn
Skolstigen 10
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.