Bild från stadsfullmäktiges sändning på stadens Youtube-kanal

Webb-tv

Du kan följa sammanträdet live via tv och webb och även se det i efterhand på stadens Youtube-kanal.

Väljer du att se via webb-tv möts du före mötet av en statisk bild. När sammanträdet börjar kl. 18.30 sänds både ljud och bild. Du kan även följa direktsändning av sammanträdet via vanlig tv.

Följ sammanträdet i direktsändning

Dubhar följande alternativ att välja mellan för att se pågående sammanträde:

  • via Ålcoms IPTV: kanal 36 Steel FM TV 
  • via Mariehamns Centralantenn: kanal 65 Steel FM TV
  • via webben:

Stadsfullmäktige sammanträder vanligtvis den sista tisdagen varje månad i stadshusets festsal. 

Tidigare sändningar

Sammanträden från och med 2021 kan ses i efterhand på Mariehamns stads YouTube-kanal. Länken under rubriken Hitta snabbt leder till en sida på stadens YouTube-kanal med spellista för både direktsändning och tidigare sammanträden.

Sändning av sammanträden som hålls av stadsfullmäktige är en extra service som Mariehamns stad tillhandahåller för att öka demokrati och insyn. Sändningarna produceras av tredje part. Sändningarna är inte textade. Samtliga beslut, ärendeberedning och beslutsunderlag finns att se i protokollet från respektive sammanträde.

Läs mer om beslutsfattande och protokoll

Skapad 16.2.2021 12:49
Uppdaterad 28.9.2021 15:23

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.