Trafiksäkerhetsarbete i staden

Mariehamns stad jobbar målmedvetet med trafiksäkerhetsarbete. Via länkarna under rubriken Hitta snabbt kan du läsa om stadens kontinuerliga arbete för att öka säkerheten i trafiken i Mariehamn. 

Det kommer varje år önskemål om farthinder och fartdämpande åtgärder på stadens gator i bostadsområden. Låg hastighet på bostadsgator är en viktig förutsättning för en trygg och säker trafikmiljö. Nedan följer ett tips om en lösning, som du kan ansöka om tillstånd för.

Blomlådor som farthinder

Blomlådor på gatan under sommarhalvåret är ett effektivt sätt att ge bilister signaler om att sänka hastigheten. För att få ställa ut blomlådor måste du ansöka om tillstånd. Tillståndet gäller ett år i taget och du måste själv förnya tillståndet inför varje sommar om du vill ställa ut blomlådor.

Tillståndstiden för blomlådor är mellan 15 maj och 15 oktober.

Du hittar mer information under rubriken Bilagor och ansökningsblankett under rubriken Självservice.

Blomlådor i trä på en gata

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.