Kulturarv

Ordet kulturarv används inte bara för föremål, byggnader och fornlämningar utan också berättelser, traditioner och andra immateriella värden som vi övertar från tidigare generationer.

Stora kulturarvsdagen är ett exempel på då vi lyfter vårt kulturarv. Den dagen i september brukar årligen firas av Mariehamns stad genom att i samarbete med andra organisationer anordna Stora Kulturarvsdagen med föredrag och stadsvandring.

Vill du veta mer om hela Ålands kulturarv kan du läsa mer på följande sidor. För kulturarv i Mariehamn, läs mer via länkarna i menyn.

Skapad 15.2.2021 10:44
Uppdaterad 24.3.2021 15:41

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.