En blå triangel på orange bakgrund
Symbolen för befolkningsskydd.

Befolkningsskydd

Avsikten med befolkningsskyddet är att skydda civilbefolkningen i störningssituationer, stora olyckor samt vid krigssituationer.

Befolkningsskyddet omfattar byggande av skyddsrum och vägledning för hemmen inför störningssituationer och undantagsförhållanden.

Befolkningsskyddet styrs av ett internationellt regelverk som omfattas av Genèvekonventionen.

Skapad 2.3.2022 14:55
Publicerad 4.3.2022 12:58
Uppdaterad 4.3.2022 12:58

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.