Bilden visar många elever som läser böcker i de stora blå sofforna i Övernäs skolas bibliotek

Skolbibliotek

Skolbiblioteken är en viktig tillgång när det gäller att uppmuntra och inspirera till barns och ungas läsande och att öka intresset för böcker.

I alla Mariehamns grundskolor finns ett skolbibliotek.

Som elev kan du använda samma lånekort som du använder vid Mariehamns stadsbibliotek och de övriga kommunbiblioteken på Åland.

Skapad 8.2.2021 14:47
Uppdaterad 17.3.2021 15:48

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.