Bilden visar många elever som läser böcker i de stora blå sofforna i Övernäs skolas bibliotek

Skolbibliotek

Skolbiblioteken är en viktig tillgång när det gäller att uppmuntra och inspirera till barns och ungas läsande och att öka intresset för böcker.

I alla Mariehamns grundskolor finns ett skolbibliotek.

Som elev kan du använda samma lånekort som du använder vid Mariehamns stadsbibliotek och de övriga kommunbiblioteken på Åland.

Publicerad 8.2.2021
Uppdaterad 17.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.