Buller

Buller är ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Kontakta först den som bullrar!

Om du störs av buller ska du kontakta den som orsakat störningen för att försöka få en lösning.

Om det inte blivit bättre efter att du klagat till den som bullrar, kan du göra en amälan till Ålands miljö- och hälsomyndighet (ÅMHM). ÅMHM arbetar med information, tillsyn, prövning och förebyggande verksamhet inom miljö och hälsa.

Miljösamordnare

Stadsledningen
Elverksgatan 1
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.