Bildningsnämnden

Bildningsnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 7-9 ledamöter och deras personliga ersättare. Bildningsdirektören är föredragande i nämnden. Elevrådsrepresentanter från Strandnäs högstadium och Övernäs högstadium är representerade i bildningsnämnden.

Till nämndens ansvarsområden hör barnomsorg, grundskola, allmänbildande utbildning, ungdomsverksamhet och fritidshemsverksamhet.

Ledamöter 2024-2027
 Ordinarie Parti Ersättare Parti
 Elias Lindström, ordförande Lib Simon Påvals Lib
 Kristine Dzene, vice ordförande S Erica Lindberg S
Mats Holmberg Obs Merja Renvall Obs
 Michael Gunell S Henrik Löthman S
 Bernt Styrström MSM Anders Holmberg MSM
 Aino Waller Hi Jan Kankkonen Hi
 Viktoria Olsson Lib Anna Alén Lib
Siv Forsbom Hjerpe MSM Julia Stenius MSM

Sammanträden

Fastslagna datum för sammanträden publiceras på stadens elektroniska anslagstavla. Sammanträdena hålls på Tekniska verken.

Bildningsnämnden kan ha extra möten vid behov.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.