Bildningsnämnden

Bildningsnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 7-9 ledamöter och deras personliga ersättare. Bildningsdirektören är föredragande i nämnden. Elevrådsrepresentanter från Strandnäs högstadium och Övernäs högstadium är representerade i bildningsnämnden.

Till nämndens ansvarsområden hör barnomsorg, grundskola, allmänbildande utbildning, ungdomsverksamhet och fritidshemsverksamhet.

Ledamöter 2024-2027
 Ordinarie Parti Ersättare Parti
 Elias Lindström, ordförande Lib Simon Påvals Lib
 Kristine Dzene, vice ordförande Soc Erica Lindberg Soc
Mats Holmberg Obs Merja Renvall Obs
 Michael Gunell Soc Henrik Löthman Soc
 Bernt Styrström MSÅ Anders Holmberg MSÅ
 Aino Waller Hi Jan Kankkonen Hi
 Viktoria Olsson Lib Anna Alén Lib
       

Sammanträden

Fastslagna datum för sammanträden går att se i webbplatsens kalender, se länk under rubriken Hitta snabbt. Sammanträdena hålls på Tekniska verken.

Bildningsnämnden kan ha extra möten vid behov.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.