Bildningsnämnden

Bildningsnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 7-9 ledamöter och deras personliga ersättare. Bildningsdirektören är föredragande i nämnden. Elevrådsrepresentanter från Strandnäs högstadium och Övernäs högstadium är representerade i bildningsnämnden.

Till nämndens ansvarsområden hör barnomsorg, grundskola, allmänbildande utbildning, ungdomsverksamhet och fritidshemsverksamhet.

 Ordinarie Parti Ersättare Parti
 Henrik Boström, ordförande MSÅ Annelie Karlberg MSÅ
 Jonny Landström Ocå Christina Johansson Ocå
 Michael Sandberg Lib Simon Påvals Lib
 Joanna Isaksson Lib Viveka Landgärds Lib
 Kristine Dzene Soc Elin Sundback Soc
 Andreas Westmark Soc Jerry Jansson Soc
 Lotta Jakobsson Hi Fredrik Schwartz Hi
 Pia Lundén Ocå Stig Lindholm Ocå

Sammanträden

Fastslagna datum för sammanträden går att se i webbplatsens kalender, se länk under rubriken Hitta snabbt. Sammanträdena hålls på Tekniska verken.

Bildningsnämnden kan ha extra möten vid behov.

Skapad 16.2.2021 13:00
Publicerad 16.2.2021 13:00
Uppdaterad 3.5.2023 12:35

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.