Bildningsnämnden

Bildningsnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 7-9 ledamöter och deras personliga ersättare. Bildningsdirektören är föredragande i nämnden. Elevrådsrepresentanter från Strandnäs högstadium och Övernäs högstadium är representerade i bildningsnämnden.

Till nämndens ansvarsområden hör barnomsorg, grundskola, allmänbildande utbildning, ungdomsverksamhet och fritidshemsverksamhet.

 Ordinarie Parti Ersättare Parti
 Henrik Boström, ordförande MSÅ Annelie Karlberg MSÅ
 Jonny Landström Ocå Christina Johansson Ocå
 Kimmo Mattsson Lib Hannu Maaranen Lib
 Joanna Isaksson Lib Viveka Landgärds Lib
 Kristine Dzene Soc Elin Sundback Soc
 Andreas Westmark Soc Martin Nilsson Soc
 Lotta Jakobsson Hi Fredrik Schwartz Hi
 Pia Lundén Ocå Stig Lindholm Ocå

Sammanträden

Fastslagna datum för sammanträden går att se i webbplatsens kalender, se länk under rubriken Hitta snabbt. Sammanträdena hålls på Tekniska verken, Tornet  kl.18.30.

Bildningsnämnden kan ha extra möten vid behov.

Publicerad 16.2.2021
Uppdaterad 8.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.