Bilden visar en elev som får ett plåster på fingret

Elevvård

I Mariehamns stad finns skolpsykolog och två skolkuratorer. Skolhälsovården och tandvården i grundskolorna sköts av Ålands hälso- och sjukvård.

Skolpsykolog och skolkuratorer

Skolpsykologens huvudsakliga arbetsuppgift är utredningar av enskilda elever. Skolpsykologen ingår i skolornas elevvårdsgrupper.

Skolkuratorernas främsta uppgift är att värna om alla elevers välbefinnande, och de arbetar i nära samarbete med skolans personal, för samtal med enskilda elever och gör klassarbeten av förebyggande och problemlösande karaktär. Skolkuratorerna ingår i skolornas elevvårdsgrupper och i stadens barnskyddsgrupp.

Skolhälsovårdare

Ålands hälso- och sjukvård med sina skolhälsovårdare har hand om eleverna tills de slutar högstadiet. Till skolhälsovårdens uppgifter hör det förebyggande arbetet, bland annat genom hälsokontroller.

Skolhälsovårdarna finns i skolorna olika dagar per vecka, se kontaktinformation och information om dagar för respektive skolhälsovårdare på denna sida.

KiVa Skola

Varje grundskola har även en lärargrupp, ett KiVa-team, som arbetar med eventuella fall av mobbning i skolan. Från och med läsåret 2010-2011 följer alla grundskolor i Mariehamn ett mobbningsförebyggande progam som heter KiVa Skola. KiVa Skola är ett forskningsbaserat program som finansieras av Ålands landskapsregering, undervisningsministeriet i Finland och genomförs i samarbete med psykologiska institutionen vid Åbo universitet.

Varje grundskola har en lärargrupp, ett KiVa-team, som arbetar med eventuella fall av mobbning i skolan. KiVa-teamet leds av rektor eller biträdande rektor.

KiVa-teamet får kontinuerlig fortbildning och samarbetar med elevvårdsgruppen i skolan. All personal i skolan bör tillsammans förebygga, kartlägga, åtgärda och följa upp mobbning. Målet är att varje elev har rätt att kännas sig trygg i skolan. Mobbning accepteras inte!

Skolkurator, Strandnäs

Strandnäs skola, bildningssektorn

Skolkurator, Övernäs

Övernäs skola, bildningssektorn

Skolkurator, Ytternäs

Ytternäs skola, bildningssektorn

Skolhälsovårdare, Strandnäs

Strandnäs skola, bildningssektorn
Måndag, onsdag‐fredag

Skolhälsovårdare, Övernäs

Övernäs skola, bildningssektorn
Måndag, tisdag, torsdag kl. 8‐16 och fredag kl. 8‐14.15

Skolhälsovårdare, Ytternäs

Ytternäs skola, bildningssektorn
Onsdag efter kl 12 samt torsdag och fredag
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.