Administrativ organisation

I den administrativa organisationen arbetar tjänstemän som verkställer de politiskt fattade besluten. Det administrativa arbetet leds av stadsdirektören som är underställd stadsstyrelsen.

Huvuddelen av stadens verksamhet utförs av fyra sektorer som är indelade efter ansvarsområde; bildningssektorn, infrastruktursektorn, kultur- och fritidssektorn samt äldreomsorgssektorn. Utöver sektorerna ingår även stadsledningen samt byggnadsinspektionen i den administrativa organisationen.

Totalt arbetar cirka 800 personer inom Mariehamns stad.

Skapad 16.2.2021 12:38
Uppdaterad 6.9.2021 10:44

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.