Administrativ organisation

I den administrativa organisationen arbetar tjänstemän som verkställer de politiskt fattade besluten. Det administrativa arbetet leds av stadsdirektören som är underställd stadsstyrelsen.

Huvuddelen av stadens verksamhet utförs av fyra sektorer som är indelade efter ansvarsområde; bildningssektorn, stadsmiljösektorn, kultur- och fritidssektorn samt äldreomsorgssektorn. Utöver sektorerna ingår även stadsledningen i den administrativa organisationen.

Totalt arbetar cirka 800 personer inom Mariehamns stad.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.