Flerbostadstomter i Södra Lillängen

Stadens nyaste bostadsområde erbjuder ett naturnära boende.

Översiktskarta över Södra Lillängen

! = Återlämnad tomt (med i nästa utgivning, ansökningstid meddelas senare)

Tomt 18-1,18-2 och 20-1 ska köpa del i tomt 25-1(tomt reserverad för bilplatser)

Kvarter 18

28-18-1 (återlämnad tomt)
28-18-2 (återlämnad tomt)

Kvarter 20

28-20-1 (återlämnad tomt)

 

Mätningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Bilagor

Skapad 19.3.2021 13:15
Publicerad 19.3.2021 13:15
Uppdaterad 21.2.2023 11:18

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.