Bilden visar barn som leker på golvet

Information om barnomsorgsansökan

Alla barn har rätt till barnomsorg från ingången av den kalendermånad barnet fyller nio månader till dess att läroplikten inleds. Barnet har dock inte rätt att nyttja sin barnomsorgsplats under den tid föräldradagpenning utbetalas till en vårdnadshavare. Du kan ansöka om barnomsorg närsomhelst under året.

Vi ser gärna att du lämnar in ansökan elektroniskt via stadens hemsida men du kan också få en ansökningsblankett från daghemmen samt från Bildningskansliet i Tekniska verken, Elverksgatan 1. Vill du skicka in ansökan per post ska den skickas till:

Mariehamns stad

Bildningskansliet

Pb 207

22101 Mariehamn

Besked om plats

Eftersom intagning sker kontinuerligt är det möjligt att lämna in ansökan året om, men ett större antal platser fördelas till hösten då platser frigörs på daghemmen. Vi har därför en ansökningsperiod för höstens platser under vecka 7–9. Beslut om plats för den som har lämnat in ansökan inom den här perioden, och som behöver öppna sin plats i augusti – september, ges i mitten av april. Har du däremot ansökt om plats för ditt barn med början andra tidpunkter under året får du beslut senast en månad innan platsen tas i bruk.

Vi ser gärna att du lämnar in ansökan elektroniskt via stadens hemsida. Blanketten fås även från daghemmen samt från Bildningskansliet, Tekniska verken, Elverksgatan 1 eller skickas till Pb 207, 22101 Mariehamn.

Kösystemet

Som vårdnadshavare kan du ha önskemål om vilket daghem du vill ha ditt barn på, men då platserna är begränsade kan vi inte alltid tillgodose önskemål om barnomsorg vid en särskild enhet. Kommunen är dock skyldig att tillhandahålla barnomsorgsplatser enligt lag.

När ska jag lämna in ansökan?

Enligt barnomsorgslagen ska kommunen ge ett beslut senast fyra månader efter att ansökan inkommit till kommunen. Är behovet av barnomsorg brådskande på grund av arbete eller studier är handläggningstiden två veckor.

Om vårdnadshavare väljer att söka om barnomsorg i mycket god tid får familjen två beslut om barnomsorg. Det första beslutet ger besked om barnet beviljas plats i Mariehamns stads barnomsorg. Om familjen beviljas plats, tas så småningom ett andra beslut med besked om vilken daghemsenhet barnet beviljas plats på. Det beslutet skickas senast en månad före platsen beräknas tas i bruk.

Om vårdnadshavare tackar nej till en plats ska en ny ansökan lämnas in då behov av barnomsorg uppstår.

Heltids-, deltids- eller halvtidsplats

Alla stadens daghem erbjuder barnomsorgsplatser på heltid, deltid och halvtid. Familjen väljer vilken platskategori man vill använda. 

En heltidsplats ger barnet rätt att använda barnomsorg i medeltal 10 timmar per verksamhetsdag under varje kalendermånad. En deltidsplats ger barnet rätt att använda barnomsorg i medeltal 7 timmar per verksamhetsdag under varje kalendermånad. Denna platstyp kallades tidigare 80%-plats. Med en halvtidsplats har barnet rätt att använda barnomsorg i medeltal 5 timmar per verksamhetsdag under varje kalendermånad. 

Familjen kan använda sina timmar flexibelt under en utjämningsperiod. Utjämningsperioden är en kalendermånad. Detta innebär att rätten till antal timmar varierar från månad till månad beroende på hur många verksamhetsdagar månaden har. 

Exempel 1: Om familjen har en heltidsplats för barnet och månaden har 19 verksamhetsdagar, har familjen den kalendermånaden rätt att nyttja 190 timmar barnomsorg.

Exempel 2: Om familjen har en halvtidsplats för barnet och månaden har 21 verksamhetsdagar, har familjen den kalendermånaden rätt att nyttja 105 timmar barnomsorg.

Exempel 3: Om familjen har en deltidsplats för barnet och månaden har 20 verksamhetsdagar, har familjen rätt till 140 timmar barnomsorg. 

Under vårterminen 2024 har januari 22 verksamhetsdagar, februari 20 verksamhetsdagar, mars 20 verksamhetsdagar, april 21 verksamhetsdagar, maj 21 verksamhetsdagar, juni 19 verksamhetsdagar och juli 23 verksamhetsdagar.  

Du gör en skriftlig överenskommelse med daghemmet om vilken typ av plats barnet använder. Överenskommelse om nyttjande av deltidsplats eller halvtidsplats ska gälla för en längre tid, utgångspunkten är minst tre månader. Om du behöver ändra platstyp, ta kontakt med daghemmets föreståndare. 

För en deltidsplats (i medeltal 7 timmar per verksamhetsdag) betalar du 80% av avgiften för en heltidsplats och för en halvtidsplats (i medeltal 5 timmar per verksamhetsdag) betalar du 60% av avgiften för en heltidsplats.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.