Kommunikation och media

Stadens mål är att all information som ges ska vara öppen, aktuell och korrekt. På stadens webbplats och via sociala medier är informationen i första hand riktad till Mariehamns invånare. Besökare, massmedia, annan offentlig förvaltning och näringsliv är också viktiga målgrupper.

Stadsledningen har det övergripande ansvaret kring information och stadens varumärke. Huvudansvaret för informationen ligger på respektive sektorchef. Du kan alltid kontakta stadshusets växel på telefon 018-5310 för att få veta vart du kan vända dig i olika frågor.

Webbplatsen

Stadens webbplats är responsiv och som användare kan du anpassa sidorna så att den lättare kan läsas och läsas upp med hjälp av funktionen Talande webb.

Närvaro på sociala medier

På stadens officiella Facebook-sida informerar vi om lediga jobb inom staden, lediga tomter samt annat allmännyttigt för stadens invånare. Facebook-sidan Mariehamns stad fungerar som en extra distributionskanal för information som redan finns på stadens webbsidor. Facebook-sidan går även att ta del av utan ett Facebook-konto.

Staden arbetar även med nischade Facebook-sidor som för exempelvis stadsbiblioteket, kultur, idrottsanläggningar, badhuset Mariebad, räddningsverket och  Medborgarinstitutet. Dessa och fler nischade sidor hittar du till via stadens officiella Facebook-sida, i listan på gillade sidor.

Ungdomsenheten använder sig också av sociala medier, till exempel Snapchat för att finnas tillgängliga för ungdomarna även digitalt.

Via stadens officiella YouTube-kanal publicerar vi olika informationsfilmer, direktsänder stadsfullmäktiges sammanträden, samt länkar även till andra relevanta klipp om Mariehamn.

På Mariehamns stads sida på LinkedIn har vi valt att ha endast en grundpresentation och publicerar lediga jobb inom staden.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.