Motionsspår

I Mariehamn finns fyra motionsspår: i Hindersböle, Ytternäs, Dalbo och på Idrottsparken.

 Motionsspåren är belysta och belagda med bark. Hindersböle och Ytternäs motionsspår anläggs med skidspår vid lämplig väderlek.

Motionsspåret i Hindersböle är 8,5 km, i Ytternäs 1 850 m, i Dalbo ca 600 m och i Idrottsparken 950 m.

Samtliga motionsspår är belysta mellan kl. 06.30 - 22.30 alla dagar.
Under tiden 15 april - 15 augusti är spåren inte belysta.

Skapad 11.2.2021 15:51
Uppdaterad 29.9.2021 12:34

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.