Kalender

Stadsstyrelsen

8.12.2022, 15:00
Stadsstyrelserummet

Kultur- och fritidsnämnden

12.12.2022, 18:30 till 19:30
Mariehamns stadsbibliotek

Äldreomsorgsnämnden

13.12.2022, 15:30
Stadshuset

Byggnadsnämnden

14.12.2022, 17:00
Stadshuset

Bildningsnämnden

14.12.2022, 18:30

Infrastrukturnämnden

15.12.2022, 18:30
Tekniska verken, Tornet

Stadsfullmäktige

20.12.2022, 18:30 till 23:00
Stadshuset, festsalen
Skapad 27.12.2021 16:21
Uppdaterad 27.12.2021 16:22

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.