Möteskalender

Stadsstyrelsen

2.12.2021, 15:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet

Äldreomsorgsnämnden

7.12.2021, 15:30
Stadshuset

Kultur- och fritidsnämnden

7.12.2021, 18:30
Mariehamns stadsbibliotek

Byggnadsnämnden

14.12.2021, 17:00
Stadshuset

Stadsutvecklings­nämnden

14.12.2021, 18:30
Stadshuset

Infrastrukturnämnden

14.12.2021, 18:30
Tekniska verken

Bildningsnämnden

15.12.2021, 18:30
Tekniska Verken

Stadsstyrelsen

16.12.2021, 15:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet

Stadsfullmäktige

21.12.2021, 18:30 till 23:00
Stadshuset, festsalen
Publicerad 8.2.2021
Uppdaterad 8.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.