Möteskalender

Kultur- och fritidsnämnden

19.04.2021, 18:30
Stadsbiblioteket
Kultur- och fritidsnämnden sammanträder i regel en gång i månaden i Mariehamns stadsbibliotek på en måndag kl. 18.30, om inte annat meddelas. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och...

Äldreomsorgsnämnden

20.04.2021, 15:30
Äldreomsorgsnämnden i Mariehamn sammanträder i regel en gång per månad på tisdagar med start kl. 15.30. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både...

Bildningsnämnden

22.04.2021, 18:30
Tekniska verken, Tornet
Bildningsnämnden i Mariehamn sammanträder i Tekniska verken-huset kl. 18.30. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och...

Infrastrukturnämnden

22.04.2021, 18:30
Tekniska verken
Sammanträdena är som regel på tisdagar kl. 18.30 vid Elverksgatan 1 i kontorshuset som kallas Tekniska verken. Denna gång hålls mötet torsdag 22 april. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna...

Stadsfullmäktige

27.04.2021, 18:30 till 23:00
Stadshuset, festsalen
Stadsfullmäktige i Mariehamn sammanträder i stadshuset tisdag 27 april 2021 kl. 18.30 för behandling av i föredragningslistan upptagna ärenden. Föredragningslistor på stadens Tweb Följ sammanträdet i...

Äldreomsorgsnämnden

04.05.2021, 15:30
Äldreomsorgsnämnden i Mariehamn sammanträder i regel en gång per månad på tisdagar med start kl. 15.30. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både...

Stadsutvecklingsnämnden

04.05.2021, 18:30
Stadshuset
Stadsutvecklingsnämnden sammanträder i regel tisdagar med start kl.18.30 en gång i månaden. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både...

Stadsstyrelsen

06.05.2021, 15:00 till 18:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet
Stadsstyrelsen i Mariehamn sammanträder i stadshuset preliminärt varje torsdag, förutom den vecka stadsfullmäktige sammanträder. Den ordinarie mötestiden är kl. 15-18. Stadsstyrelsens sammanträden är...

Byggnadsnämnden

11.05.2021, 17:00
Stadshuset
Mötet hålls i stadshuset kl. 17.00 om inte annat meddelas. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa...

Infrastrukturnämnden

17.05.2021, 18:30
Tekniska verken
Sammanträdena är som regel på tisdagar kl. 18.30 vid Elverksgatan 1 i kontorshuset som kallas Tekniska verken. Denna gång hålls mötet måndag 17 maj. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna...
Publicerad 8.2.2021
Uppdaterad 8.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.