Möteskalender

Kultur- och fritidsnämnden

14.6.2021, 18:00
Idrottsgården
Kultur- och fritidsnämnden sammanträder i regel en gång i månaden i Mariehamns stadsbibliotek på en måndag kl. 18.30, om inte annat meddelas. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och...

Infrastrukturnämnden

16.6.2021, 18:30
Tekniska verken
Sammanträdena är som regel på tisdagar kl. 18.30 vid Elverksgatan 1 i kontorshuset som kallas Tekniska verken. Denna gång hålls mötet onsdag 16 juni. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna...

Bildningsnämnden

16.6.2021, 18:30
Tekniska verken, Vinkeln
Bildningsnämnden i Mariehamn sammanträder i Tekniska verken-huset i regel en gång per månad. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både...

Stadsstyrelsen

17.6.2021, 15:00 till 18:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet
Stadsstyrelsen i Mariehamn sammanträder i stadshuset preliminärt varje torsdag, förutom den vecka stadsfullmäktige sammanträder. Den ordinarie mötestiden är kl. 15-18. Stadsstyrelsens sammanträden är...

Stadsfullmäktige

22.6.2021, 18:30 till 23:00
Stadshuset, festsalen
Stadsfullmäktige i Mariehamn sammanträder i stadshuset tisdag 22 juni 2021 kl. 18.30 för behandling av i föredragningslistan upptagna ärenden. Föredragningslistor på stadens Tweb Följ sammanträdet i...

Stadsstyrelsen

1.7.2021, 15:00 till 18:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet
Stadsstyrelsen i Mariehamn sammanträder i stadshuset preliminärt varje torsdag, förutom den vecka stadsfullmäktige sammanträder. Den ordinarie mötestiden är kl. 15-18. Stadsstyrelsens sammanträden är...

Byggnadsnämnden

10.8.2021, 17:00
Stadshuset
Mötet hålls i stadshuset kl. 17.00 om inte annat meddelas. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa...

Stadsutvecklings­nämnden

24.8.2021, 18:30
Stadshuset
Stadsutvecklingsnämnden sammanträder i regel tisdagar med start kl.18.30 en gång i månaden. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både...

Infrastrukturnämnden

24.8.2021, 18:30
Tekniska verken
Sammanträdena är som regel på tisdagar kl. 18.30 vid Elverksgatan 1 i kontorshuset som kallas Tekniska verken. Denna gång hålls mötet tisdag 24 augusti. Nämndens sammanträden är enbart för...

Stadsfullmäktige

31.8.2021, 18:30 till 23:00
Stadshuset, festsalen
Stadsfullmäktige i Mariehamn sammanträder i stadshuset tisdag 31 augusti 2021 kl. 18.30 för behandling av i föredragningslistan upptagna ärenden. Föredragningslistor på stadens Tweb Följ sammanträdet...
Publicerad 8.2.2021
Uppdaterad 8.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.