Kalender

Stadsfullmäktige

31.5.2022, 18:30 till 23:00
Stadshuset, festsalen

Kultur- och fritidsnämnden

6.6.2022, 18:30 till 19:30

Stadsstyrelsen

8.6.2022, 18:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet

Äldreomsorgsnämnden

14.6.2022, 15:30
Stadshuset

Byggnadsnämnden

14.6.2022, 17:00
Stadshuset

Bildningsnämnden

14.6.2022, 18:30

Stadsstyrelsen

16.6.2022, 15:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet

Infrastrukturnämnden

16.6.2022, 18:30
Tekniska verken, Tornet

Stadsfullmäktige

21.6.2022, 18:30 till 23:00
Stadshuset, festsalen

Stadsstyrelsen

30.6.2022, 15:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet
Skapad 27.12.2021 16:21
Uppdaterad 27.12.2021 16:22

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.