Kalender

Stadsstyrelsens sammanträde

12.12.2023, 15:00 till 18:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet

Äldreomsorgsnämnden

12.12.2023, 15:30 till 18:30
Stadshuset

Bildningsnämnden

12.12.2023, 18:30
Enligt kallelse

Stadsutvecklings­nämnden

12.12.2023, 18:30
Stadsarkitektkansliet

Infrastrukturnämnden

18.12.2023, 18:30
Tekniska verken, Tornet

Byggnadsnämnden, ändrat datum

19.12.2023, 17:00
Tekniska Verken, Tornet

Stadsfullmäktiges sammanträde

19.12.2023, 18:30 till 23:00
Stadshuset, festsalen

Bildningsnämnden

16.1.2024, 18:30
Enligt kallelse
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.