Friskvard.ax mobilapp för friskvård och kulturförmåner

Personalförmåner

Vi värdesätter personalens välmående och erbjuder därför personalen friskvård till subventionerat pris hos ett antal friskvårdsleverantörer som vi har tecknat avtal med.

För att ha rätt till den subventionerade friskvården gäller i regel att du ska vara anställd minst sex månader i huvudsyssla och vara i arbete. Du har även rätt till denna subventionering under tid som du inte är i arbete men erhåller lön från Mariehamns stad. Det vill säga, t.ex. under avlönade delen av moderskapsledigheten och avlönad sjukskrivning har du rätt till subventionerad friskvård, men under t.ex. vårdledighet, alterneringsledighet, övriga oavlönade ledigheter har du det inte.

Företagshälsovård

Alla anställda har rätt till lagstadgad företagshälsovård. Medimar är Mariehamns stads företagshälsovård. Om du är anställd inom staden längre än sex månader har du dessutom rätt till sjukvård på allmänläkarnivå samt vaccination mot influensa.

Friskvårdskuponger

Som anställd i Mariehamns stad får du värdekuponger från det åländska friskvårdskonceptet friskvard.ax som kan användas hos ett stort antal åländska motions- och kulturleverantörer.

Övriga förmåner som anställd

Det är möjligt att till ett subventionerat pris få maximalt 5 massage- och/eller fotvårdsbesök per år, i förebyggande syfte.

Mer information förmåner, aktuella kurser och aktiviteter finns på intranätet Ankaret

HR-staben

Stadsledningen
Stadshuset, Torggatan 17
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.