Flygfotot visar Strandnäs skola och gård

Strandnäs skola

Strandnäs skola, med årskurserna 1-9, ligger i norra Mariehamn.

Här går barn som är bosatta norr om Cedersvägen – Formansgränd, samt öster om Västra utfarten. I norra skolbyggnaden går årskurserna 1 till 5 och i södra skolbyggnaden årskurserna 6 till 9.

Skolans dagliga verksamhet genomsyras av skolans värdegrund som är trygghet, respekt och vänskap.

På sidan Planer och policys för stadens grundskolor hittar du aktuell arbetsplan och timfördelning för Strandnäs skola, plus andra riktlinjer som gäller samtliga våra skolor.

Programmet Erasmus+

Strandnäs skola deltar under 2023-2024 i ett projekt till programmet Erasmus+, via länken nedan kan du läsa mer om våra upplevelser och lärdomar.

www.mariehamn.ax/erasmus-strandnas

Fritidshemmet Ugglan

För barn i årskurserna 1 och 2 finns fritidshemmet Ugglan som finns i skolan. Intill skolan ligger även Strandnäs fotbollsplan.

Hitta till Strandnäs skola med hjälp av Google Maps

Linus Blomster

Rektor
Strandnäs skola, bildningssektorn

Kansli, Strandnäs

Skoladministratör
Strandnäs skola, bildningssektorn
Nabbvägen 12

Lärarrum, Strandnäs

Strandnäs skola, bildningssektorn

Skolhälsovårdare, Strandnäs

Strandnäs skola, bildningssektorn
Måndag, onsdag‐fredag

Skolkurator, Strandnäs

Strandnäs skola, bildningssektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.