Skriftliga frågor

I stället för motion kan en eller flera fullmäktigeledamöter ställa en kort skriftlig fråga till stadsledningen eller stadsstyrelsen i ett ärende som gäller stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi. På denna sida presenteras både frågor och svar.

"Ställs frågan till stadsledningen ska stadskansliet besluta vilken tjänsteman som ska besvara frågan. Ställs frågan till stadsstyrelsen ska stadskansliet bereda svaret. Skriftlig fråga ska besvaras skriftligt av den som fått i uppgift att besvara frågan senast inom 30 dagar från det att frågan inkommit till staden. I stället för motion kan en eller flera fullmäktigeledamöter ställa en kort skriftlig fråga till stadsledningen eller stadsstyrelsen i ett ärende som gäller stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi."
- Utdrag ur Mariehamns stads förvaltningsstadga § 10.

Här följer frågor och svar. Frågan sammanfattas i en mening, vilken i sin tur är en länk till ett dokument med den fullständiga skriftliga frågan. Svaret publiceras också som ett dokument här, då svar inkommit.

Fråga: Upphandlingen av konsulttjänster (2017-2020) avseende renoveringen av Mariebad.
Datum: 12.2.2020.
Frågeställare: Roger Jansson.
Mottagare: Stadsledningen.
Svar: Stadsledningens svar finns att läsa som PDF-dokument under rubriken Bilagor.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.