Bilden visar en fågel, en uggla.

Ugglan

För barn som bor i norra Mariehamn finns fritidshemmet Ugglan, vid Strandnäs skola, på Nabbvägen 12.

Ugglans fritidshemsverksamhet är riktad till skolbarn i årskurserna 1 och 2, och håller öppet både före och efter skoldagen.

Fritidshemmet Ugglan

Föreståndare
Strandnäs skola, bildningssektorn
Nabbvägen 12
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.