Affärs- och bostadsvåningshus i Strandnäs

Illustration över tomtområde strandnäs

S =  Väntar på stadsplaneändring

Mätningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.