Affärs- och bostadsvåningshus i Strandnäs

Illustration över tomtområde strandnäs

Grönt område = ledig tomt 

Info om tomten

Tomt 18-8-5
Areal (m²) 4231
Byggnadsrätt (m²) 3000
Våningstal II, II, VI
Arrende 22 424
Reserverad Ja

Tomten kan enbart arrenderas.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2022.
Arrendesumman indexjusteras årligen.

Planeringsassistent

Mätningenheten, infrastruktursektorn

Bilagor

Skapad 1.3.2021 12:53
Uppdaterad 21.12.2021 08:47

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.