Affärs- och bostadsvåningshus i Strandnäs

Illustration över tomtområde strandnäs

Grönt område = ledig tomt 

Info om tomten

Tomt 18-8-5
Areal (m²) 4231
Byggnadsrätt (m²) 3000
Våningstal II, II, VI
Arrende 22 424
Reserverad Ja

Tomten kan enbart arrenderas.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2022.
Arrendesumman indexjusteras årligen.

Planeringsassistent

Mätningenheten, infrastruktursektorn

Bilagor

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 21.12.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.