Kvinna rensar i grönsaksland

Kolonilotter

Du som är intresserad av att arrendera en kolonilott i Mariehamn är välkommen att kontakta stadsträdgårdsmästaren på samhällstekniska avdelningen.

Lediga kolonilotter i Hindersböle bjuds ut varje år och delas ut i den ordning ansökningarna kommer in. Den årliga avgiften fastställs av stadsmiljönämnden. Ansöker gör du per telefon eller e-post.

Det finns speciella regler för att bygga en stuga på lotten. Läs mer om detta i dokumentet "Att bygga kolonistuga".

Utöver stadens kolonilotter finns vid Espholmsvägen ett privat koloniområde som arrenderas och sköts av Trädgårdsföreningen Mullvaden r.f. För närmare information, kontakta föreningens ordförande på mobiltelefon +358 40 7245765.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.