Avgifter

Utöver enkelbiljetter finns det förmånligare flergångskort, hel- och halvårskort.

I tabellen nedan ser du avgifterna. Där inget annat anges gäller avgifterna för tre timmars besök. För barn under 4 år tas ingen avgift i betalande vuxens (från 20 år) sällskap. Studeranderabatter erhålls mot uppvisande av studieintyg och ID-handling. 

Alla priser är i euro och inklusive 10 procent moms.

Biljettyp Vuxna
 
Barn och unga 4-19 år,
studerande och
pensionärer
Måndag-fredag in
före kl. 15 (vuxna)
Enkelbiljett 10 6 6(gäller sept-maj)
10-kort 67,30 40,40 53,10
25-kort 118,40 69,60 92,80
Årskort 323,90 195,60 256,60
Halvårskort 185,90 112,80 146,70

Minigrupper
3 personer, max 1 vuxen: 16 euro
4 personer, max 2 vuxna: 25 euro
5 personer, max 2 vuxna: 28 euro
6 personer, max 2 vuxna: 32 euro

Priser för relaxavdelningen och priserna ovan finns att läsa på sidan 15 i dokumentet Avgifter inom kultur- och fritidssektorn

Observera att enkelbiljetter och flergångskort är giltiga ett år från inköpsdatum. Hel- och halvårskort är personligt.

Vid frågor angående våra avgifter kontakta vår reception.

 

Mariebad

Reception och kassa
Mariebad, kultur- och fritidssektorn
Österleden 68
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.