Avgifter inom kultur- och fritidssektorn

Ämne:
 • Idrott och fritid
 • Kultur och bibliotek
Dokumenttyp:
Avgifter

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen avgifterna för stadens idrottsanläggningar och ungdomsgårdar.

Via länken till pdf-dokumentet ovan kan du läsa om samtliga avgifter, rabatter och hyror för de olika anläggningar som finns inom kultur- och fritidssektorn. Dokumentet är på 24 sidor och har följande innehåll.

 • Idrottsgården
  • Bowlinghallen
  • Styrkehallen
  • Idrottshallen och scenen
  • Judohallen och sammanträdesrummet
  • Övriga avgifter
 • Baltichallen
  • Sammanträdesrummet
  • Övrigt
 • Islandia
  • Övrigt
 • Bollhalla
  • Sammanträdesrummet
  • Övrigt
 • Utomhusanläggningar
  • Gräsplanerna på Backebergs sportfält
  • Konstgräsplanen vid Wiklöf Holding Arena (den äldre, norra) och gräsplanen på Ytternäs sportfält
  • Fotbollsplanerna i Strandnäs och Nabben
  • Wiklöf Holding Arena (den nya, södra)
  • Wiklöf Holding Arena, friidrottsbanorna
  • Wiklöf Holding Arena serveringen
  • Övrigt
  • Friidrottsanläggningen
 • Ridanläggningen
 • Ungdomsgården Uncan
 • Mariebad
  • Motionsbassängen och terapibassängen
  • Övrigt
 • Regler kring avgifterna
 • Mariehamns stadsbibliotek
  • Utrymmen

Läs om bokningsregler för utrymmen inom idrott och ungdom

Skapad 23.2.2021 19:06
Publicerad 23.2.2021 19:06
Uppdaterad 19.12.2022 15:52

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.