Systematisk kompetenshöjning

Projektet “Systematisk kompetenshöjning för alla anställda i Mariehamns stad” pågår under perioden 1.1.2024-31.12.2026 och medfinansieras av Europeiska unionen. Projektet ska säkerställa att alla anställda i Mariehamns stad har tillgång till praktiska arbetsinstruktioner och behovsanpassad kompetensutveckling. Med systematisk kompetenshöjning är staden rustad för att möta nuvarande behov och framtida effektivitetskrav.

Genom att erbjuda utbildning som är tillgänglig för alla bidrar projektet till att främja jämställdhet och inkludering bland stadens anställda. Projektet främjar hållbar utveckling genom att öka kompetensen och färdigheterna hos stadens anställda. Detta kan bidra till en mer produktiv och effektiv arbetskraft, vilket i sin tur kan gynna stadens ekonomiska och sociala hållbarhet. Genom att förbättra anställdas kompetens inom områden som förändringsledning och digital kompetens kan organisationen bättre anpassa sig till en snabbt föränderlig miljö.

Digitala lösningar används inom projektet för att tillhandahålla onlinebaserade utbildningsresurser och arbetsinstruktioner till en bredare målgrupp. Som en del av projektet görs certifieringsinsatser inom äldreomsorgen och kompetensutveckling för bildningssektorns verksamhetsledning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och metoder för att hantera dessa behov.

Efter avslutat projekt har staden en implementerad process för systematiserad kompetenshöjning. Projektet förväntas resultera i en generellt höjd kompetensnivå bland stadens anställda. Detta kommer att gynna staden genom ökad effektivitet, högre kvalitet i tjänsterna och bättre anpassning till föränderliga arbetskrav. Genom att öka den digitala kompetensen och tillgängligheten till onlineverktyg kommer projektet att minska den digitala klyftan bland anställda och främja jämlikhet.

Stadens utvecklings- och HR-stab är involverade i projektet och samarbetar med förvaltningscheferna.

 

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen

Mika Hakosalo

Utvecklingschef
Stadsledningen

Sari Hautamäki

HR-chef
Stadsledningen
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.