Skattesatser

Skatt betalas i enlighet med grunderna i kommunalskattelagen för Åland. Stadsfullmäktige fastställer årligen kommunalskattesatsen för Mariehamns stad.

Inkomstskattesats 2024

17,00 %

Fastighetsskattesatser 2024

Uppgift inom parentes visar 2023 års skatteprocenter.
 

  • Allmän skatteprocent                         0,50 %    (0,50 %)    
  • Stadigvarande bostadsbyggnad    0,50 %    (0,50 %)    
  • Obebyggda byggplatser                   6,00 %    (6,00 %)    
  • Annan bostadsbyggnad                    0,90 %    (0,90 %)    
  • Kraftverksbyggnad                              1,50 %    (1,50 %)    
  • Allmännyttigt samfund                      0,00 %    (0,00 %)   

Hundskatt 2024

Mariehamns stad uppbär ingen hundskatt år 2024.

Övriga skatter

Hittills har landskapet inte för egen del uppburit landskapsskatt. Uppbörden av statskatt, kyrkoskatt och sjukförsäkringspremier sker på samma sätt på Åland som i övriga delar av landet.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.