Byggställningar över trottoar

Temporär intagning av gatu- och parkmark

Stadens gatu- och parkmark kan tillfälligt få nyttjas för olika ändamål.

Exempel på när man kan ansöka om att få använda del av stadens gatu- och parkmark:

  • Fastighetsägare som behöver extra utrymme vid husbygge eller vid fasadrenovering.
  • Föreningar som behöver extra utrymme på gatu- eller parkmark för att arrangera till exempel en bilutställning eller idrottsevenemang.

Ta kontakt med projektchefen så får du närmare råd och anvisningar.

Kostnader för tillfällig intagning av gatu- och parkmark hittar du på sidan Avgifter hos samhällstekniska avdelningen.

I samband med stora arbeten eller evenemang kan det finnas behov av att stänga av eller på annat sätt dirigera om trafik, mer information hittar du på sidan Gatuarbeten och trafikavstängningar.

Projektchef

Samhällstekniska avdelningen, infrastruktursektorn
Publicerad 15.2.2021
Uppdaterad 24.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.