Väntetider för sociala tjänster för äldre

Här hittar du uppgifter om den genomsnittliga väntetiden för sociala tjänster. Uppgifterna uppdateras halvårsvis.

Enligt äldrelag (202:9) för Åland § 23, ska kommunen minst en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få socialservice som denne sökt.

De genomsnittliga väntetiderna från inkommen ansökan till erhållen service har under halvåret 01.05.2023-31.10.2023 varit enligt tabellen nedan.

Tjänst

Genomsnittliga väntetider Tilläggsinformation
Hemservice 2-4 dagar I akut situation fås service genast
Trygghetstelefon 2-4 dagar I samarbete med Ålands Telekommunikation Ab ÅLCOM
Måltidsservice 2-4 dagar I akut situation fås service genast
Stöd för närståendevård 30 dagar Beslut tas efter att en komplett ansökan har inkommit
Bedömning av servicebehovet 7-10 dagar Vid brådskande fall görs bedömning utan dröjsmål
Boendeplats 3 mån Beslut fattas utgående från klientens behov, funktionsförmåga och vårdtyngd
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.