Kollage med 28 porträttfoton
Stadsfullmäktige, medlemmarna i alfabetisk ordning utifrån efternamn.

Stadsfullmäktige

Mariehamns stad leds av stadsfullmäktige som är det högsta beslutande organet och som fattar beslut i frågor som rör stadens organisation, ekonomi, övergripande planer och val till nämnder.

Stadsfullmäktige väljs av invånarna i Mariehamn vart fjärde år och består av 27 ledamöter och deras ersättare. Stadsfullmäktige har en ordförande och två viceordförande. Protokoll vid sammanträden förs av stadens kanslichef (eller ersättare).

Stadsfullmäktige utser stadsstyrelsen och övriga nämnder och styrelser inom staden.  Fullmäktigeledamöterna kan bilda grupper för arbetet i fullmäktige och varje fullmäktigeledamot har rätt att väcka motion i ärende som rör stadens gemensamma angelägenheter.

Medlemmar

För mandatperioden 2020-2023 är följande personer invalda till stadsfullmäktige som ledamöter. De ledamöters namn som har annan färg är länkar, länkarna möjliggör att du kan med ditt mejlprogram skicka e-post till dem.

Namn Parti
Birney Julia Lib
Boström Henrik MSÅ
Dzene Kristine S
Eckerman Jessy S
Ehn Johanordförande MSÅ
Ferrari Michele Lib
Fogelström Karl-Johan S
Forsbom Tom MSÅ
Granlund Rolf ÅF
Gunell CamillaII vice ordförande S
Husell-Karlström Anita C
Hägerstrand Björn MSÅ
Häggblom Bert Ob
Isaksson Joanna Lib
Jansson Roger MSÅ
Kemetter Sara S
Nordlund Roger, I vice ordförande C
Holmberg Anders -
Isaksson Lennart MSÅ
Röblom Alfons HI
Sjögren Katrin Lib
Sjöström Erica C
Sundback Barbro S
Söderdahl Robert Lib
Söderlund Pernilla Lib
Vävare Susanne S
Wikström Christian Ob

Sammanträden

Stadsfullmäktige i Mariehamn sammanträder till ordinarie sammanträde sista tisdagen i månaden kl. 18.30 i stadshuset, med paus under sommaren eller då sammanträde på annan tid av särskild orsak är nödvändigt.

Fastslagna datum för sammanträden går att se i webbplatsens kalender, se länk under rubriken Hitta snabbt.

Skapad 16.2.2021 12:58
Publicerad 16.2.2021 12:58
Uppdaterad 1.6.2022 09:42

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.