Stadsfullmäktige

Mariehamns stad leds av stadsfullmäktige som är det högsta beslutande organet och som fattar beslut i frågor som rör stadens organisation, ekonomi, övergripande planer och val till nämnder.

Stadsfullmäktige väljs av invånarna i Mariehamn vart fjärde år och består av 27 ledamöter och deras ersättare. Stadsfullmäktige har en ordförande och två viceordförande. Protokoll vid sammanträden förs av stadens kanslichef (eller ersättare).

Stadsfullmäktige utser stadsstyrelsen och övriga nämnder och styrelser inom staden.  Fullmäktigeledamöterna kan bilda grupper för arbetet i fullmäktige och varje fullmäktigeledamot har rätt att väcka motion i ärende som rör stadens gemensamma angelägenheter.

Sammanträden

Stadsfullmäktige i Mariehamn sammanträder till ordinarie sammanträde sista tisdagen i månaden kl. 18.30 i stadshuset, med paus under sommaren eller då sammanträde på annan tid av särskild orsak är nödvändigt.

Fastslagna datum för sammanträden går att se i webbplatsens kalender, se länk under rubriken Hitta snabbt.

Medlemmar 2020-2023

För mandatperioden 2020-2023 är följande personer invalda till stadsfullmäktige som ledamöter. De ledamöters namn som har annan färg är länkar, länkarna möjliggör att du med ditt epostprogram kan skicka e-post till ledamoten.

Namn Parti
Birney Julia Lib
Boström Henrik MSÅ
Dzene Kristine S
Eckerman Jessy S
Ehn Johanordförande MSÅ
Ferrari Michele Lib
Fogelström Karl-Johan S
Forsbom Tom MSÅ
Granlund Rolf ÅF
Gunell CamillaII vice ordförande S
Husell-Karlström Anita C
Hägerstrand Björn MSÅ
Häggblom Bert Ob
Isaksson Joanna Lib
Jansson Roger MSÅ
Kemetter Sara S
Nordlund Roger, I vice ordförande C
Holmberg Anders MSÅ
Isaksson Lennart MSÅ
Röblom Alfons HI
Sjögren Katrin Lib
Sjöström Erica C
Sundback Barbro S
Söderdahl Robert Lib
Söderlund Pernilla Lib
Vävare Susanne S
Wikström Christian Ob

Medlemmar 2024-2028

Nästa mandatperiod börjar den 1.1.2024. För mandatperioden 2024-2028 är följande personer invalda till stadsfullmäktige som ledamöter. 

Namn Parti

Julia Birney                                   

Lib

Jessy Eckerman

S

Johan Ehn

MSÅ

Peter Enberg

MSÅ

Nina Fellman

S

Michele Ferrari

Lib

Tom Forsbom

MSÅ

Monica von Frenckell

MSÅ

Camilla Gunell

S

Anders Holmberg

MSÅ

Bert Häggblom

ObS

Roger Jansson

MSÅ

Sara Kemetter

S

Danielle Lindholm

S

Henrik Löthman

S

Markus Måtar

ObS

Roger Nordlund

C

Simon Påvals

Lib

Alfons Röblom

HI

Katrin Sjögren

Lib

Julia Stenius

MSÅ

Barbro Sundback

S

Robert Söderdahl

Lib

Pernilla Söderlund

Lib

Aino Waller

HI

Christian Wikström 

ObS

Ingrid Zetterman

Lib

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.