Stadsfullmäktige

Mariehamns stad leds av stadsfullmäktige som är det högsta beslutande organet och som fattar beslut i frågor som rör stadens organisation, ekonomi, övergripande planer och val till nämnder.

Stadsfullmäktige väljs av invånarna i Mariehamn vart fjärde år och består av 27 ledamöter och deras ersättare. Stadsfullmäktige har en ordförande och två viceordförande. Protokoll vid sammanträden förs av stadens kanslichef (eller ersättare).

Stadsfullmäktige utser stadsstyrelsen och övriga nämnder och styrelser inom staden.  Fullmäktigeledamöterna kan bilda grupper för arbetet i fullmäktige och varje fullmäktigeledamot har rätt att väcka motion i ärende som rör stadens gemensamma angelägenheter.

Medlemmar

För mandatperioden 2020-2023 är följande personer invalda till stadsfullmäktige som ledamöter. De ledamöters namn som har annan färg är länkar, länkarna möjliggör att du kan med ditt mejlprogram skicka e-post till dem.

Namn Parti
Birney Julia L
Boström Henrik M
Rautanen Petri M
Dzene Kristine S
Eckerman Jessy S
Ehn Johanordförande M
Ferrari Michele L
Fogelström Karl-Johan S
Forsbom Tom M
Granlund Rolf ÅF
Gunell CamillaII vice ordförande S
Husell-Karlström Anita C
Hägerstrand Björn M
Häggblom Bert OBS
Isaksson Joanna L
Jansson Roger M
Kemetter Sara S
Nordlund Roger, I vice ordförande C
Holmberg Anders  
Röblom Alfons HI
Sjögren Katrin L
Sjöström Erica C
Sundback Barbro S
Söderdahl Robert L
Söderlund Pernilla Lib
Vävare Susanne S
Wikström Christian OBS

Sammanträden

Stadsfullmäktige i Mariehamn sammanträder till ordinarie sammanträde sista tisdagen i månaden kl. 18.30 i stadshuset, med paus under sommaren eller då sammanträde på annan tid av särskild orsak är nödvändigt.

Fastslagna datum för sammanträden går att se i webbplatsens kalender, se länk under rubriken Hitta snabbt.

Publicerad 16.2.2021
Uppdaterad 26.1.2022

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.