Barn och utbildning

Att vara en del i medborgarnas livslånga lärande är viktigt. Stadens grundskolor och daghem håller hög kvalitet och Medborgarinstitutet i Mariehamn erbjuder vuxna ålänningar möjligheter till allmänbildande utbildning.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.