Tre kvinnor och en man på ett byggområde

Bygga nytt eller bygga om

Att bygga hus är en process med många olika steg. Här hittar du information om det mesta du funderar på, allt från hur du söker bygglov och ordnar vattenanslutning till syner. Du hittar också lite tips och råd kring tomtplanering och stadsbildsbidrag.

På de planerade områden som finns i Mariehamn har även den som inte har hembygdsrätt möjlighet att bygga sitt eget boende på någon av stadens lediga tomter.

Skapad 15.2.2021 12:05
Uppdaterad 19.3.2021 09:55

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.