Västra Ytternäs 33-3

Illustration över tomtområde 33 3 översiktIllustration över tomtområde 33 3 Stadsplan

Info om tomten

Tomt 24-33-3
Areal (m²) 2581
Byggnadsrätt (m²) 3000
Våningstal ½ V ¾
Tomtpris (€) 303 280
Tomtpris (€/m²) 117,50
Arrende 13 648
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 2 048,44 € samt fjärrvärmekostnader.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

    
 

Skapad 1.3.2021 13:53
Uppdaterad 1.3.2021 13:58

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.