Kultur- och fritidssektorn

Kultur- och fritidssektorn har ett brett verksamhetsområde som sträcker sig från bibliotek till fotbollsplaner. På denna sida hittar du kortfattad information om organisationen och dess uppbyggnad.

Kultur- och fritidssektorn leds av kultur- och fritidsnämnden. En viktig uppgift är att fördela olika bidrag till föreningar, arbetsgrupper och arrangörer av evenemang.​

Sektorn är sedan hösten 2021 en platt organisation och består av fem enheter:

  • Mariebad
  • Idrottsgården
  • Övriga fritids- och idrottsanläggningar.
  • Ungdomsenheten (ungdomsgård, eftis etc.)
  • Kulturenheten (evenemang, kulturarv och stadens konstsamling)
  • Mariehamns stadsbibliotek (även centralbibliotek för Åland)

Fredrika Sundberg

Kultur‐ och fritidschef
Kultur- och fritidssektorn

Kultur‐ och fritidskansliet

Kultur- och fritidssektorn
Stadsbiblioteket, våning 2, Strandgatan 29
Pb 76, AX-22101 Mariehamn
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.