Kultur- och fritidssektorn

Kultur- och fritidssektorn har ett brett verksamhetsområde som sträcker sig från bibliotek till fotbollsplaner. På denna sida hittar du kortfattad information om organisationen och dess uppbyggnad.

Kultur- och fritidssektorn leds av kultur- och fritidsnämnden. En viktig uppgift är att fördela olika bidrag till föreningar, arbetsgrupper och arrangörer av evenemang.​

Sektorn är indelad i två avdelningar. 

  • Fritid och ungdom sköter bland annat om ungdomsverksamheter, Mariebad, Idrottsgården och övriga fritids- och idrottsanläggningar. 
  • Kultur och bibliotek ansvarar för  biblioteks- och kulturverksamhet,  kulturarv och stadens konstsamling. Mariehamns stadsbibliotek är en populär samlingspunkt och en central plats för kulturlivet i staden. Biblioteket är också centralbibliotek för Åland.

Fredrika Sundberg

Kultur‐ och fritidschef
Kultur- och fritidssektorn

Kultur‐ och fritidskansliet

Kultur- och fritidssektorn
Stadsbiblioteket, våning 2, Strandgatan 29
Pb 76, AX-22101 Mariehamn
Publicerad 16.2.2021
Uppdaterad 29.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.