Politiker på möte i stadshuset

Politisk organisation

Den politiska organisationen i Mariehamn leds av stadsfullmäktige som tillsätts demokratiskt av mariehamnarna vart fjärde år. Inom Mariehamns stad finns omkring 250 förtroendevalda.

Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning och sköter berednings-, verkställighets- och andra uppgifter som hör till stadsstyrelsen. Därtill har Mariehamns stad fem nämnder. Politikernas beslut förverkligas av stadens administrativa organisation, som leds av stadsdirektören.

förvaltningsstadgan beskrivs de olika politiska organens roller och uppgifter mer ingående.

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.