Politiker på möte i stadshuset

Politisk organisation

Den politiska organisationen i Mariehamn leds av stadsfullmäktige som tillsätts demokratiskt av mariehamnarna vart fjärde år. Inom Mariehamns stad finns omkring 250 förtroendevalda.

Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning och sköter berednings-, verkställighets- och andra uppgifter som hör till stadsstyrelsen. Därtill har Mariehamns stad sex nämnder. Politikernas beslut förverkligas av stadens administrativa organisation, som leds av stadsdirektören.

förvaltningsstadgan beskrivs de olika politiska organens roller och uppgifter mer ingående.

E-post till politiker

Några av politikerna i stadens högsta politiska organ har givit medgivande till att deras e-postadresser har publicerats på sidan stadsfullmäktige. I övriga fall rekommenderar vi att du besöker partiernas egna webbplatser för information.

Skapad 16.2.2021 12:41
Publicerad 24.2.2022 12:48
Uppdaterad 27.9.2022 12:58

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.