penna och kalkylator

Ekonomi

En välskött ekonomi med tydliga riktlinjer och god framförhållning är grunden till bra service för stadens invånare.

I princip har alla ärenden som behandlas i stadens politiska organ och förvaltningar ekonomiska konsekvenser och måste därför behandlas i relation till stadens ekonomiska situation.

Budget och ekonomiplan

Stadsfullmäktige antar varje år i  november en budget och ekonomiplan för inkommande år. Där fastställs ramarna och målen för verksamheterna. Där kan du även läsa om vilka utmaningar staden står inför de närmaste åren, samt vilka strategier som anses viktiga i verksamhetsplanerna för de olika sektorernas nämnder.

Budget och ekonomiplan för Mariehamns stad

Verksamhetsplan

Parallellt med budgeten arbetar nämnderna och stadsledningen med ekonomiplanering under hösten. De tar fram varsin verksamhetsplan per nämnd och sektor. Där ingår också en detaljbudget och aktiviteter för kommande år.

Verksamhetsplaner för nämnderna och stadsledningen

Bokslut

​Enligt kommunallagen ska stadsstyrelsen göra upp ett bokslut och överlämna bokslutet till stadsfullmäktige före utgången av juni månad efter räkenskapsperioden.

Senaste årens bokslut för Mariehamns stad

Kommunkoncernen

I stadens bokslut ska allt från kommunkoncernen finnas med i balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys, finansiella nyckeltal och bokslutsnoter. Kommunkoncernen utgör en ekonomisk helhet, där Mariehamns stad är modersamfund.

I enlighet med anvisningar från kommunsektionens bokföringsnämnd ingår följande affärsverk, dottersamfund och kommunalförbund i stadens kommunkoncern:

  • Fastighets Ab Marstad
  • Fastighets Ab Dalnäs
  • Mariehamns Centralantenn Ab
  • Stiftelsen Sjökvarteret
  • Mariehamns Energi Ab
  • Kommunernas socialtjänst kf
  • Södra Ålands Högstadiedistrikt kf (andel av träningsundervisningen)
  • Ålands Miljöservice kf

På sidan Bolag och samfund finns mer information om kommunkoncernen.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.