Bolag och samfund

Mariehamns stad är modersamfund för kommunkoncernen som består av flera bolag, affärsverk, dottersamfund och kommunalförbund.

Nedan listas kommunala förbund, bolag och intressesamfund per 31.12.2020, för vilka staden har en ägarandel högre än 20 procent. Mariehamns stads ägarandel anges inom parentes. Utöver dessa är staden även grundare av Stiftelsen Sjökvarteret och delägare i Ålands skid- och skidskyttecentrum Ab och Ålands Vindenergi Andelslag.

Kommunalförbund

 • Kommunernas socialtjänst k.f. (39,08 %)
 • Södra Ålands högstadiedistrikts träningsundervisning (52 %)
 • Ålands Miljöservice även kallat MISE (62,58 %)

Kommunala bolag

 • Mariehamns Hamn Ab (100 %)
 • Mariehamns Centralantenn Ab (100 %)
 • Mariehamns Energi Ab (100 %)
 • FAB Marstad (100 %)
  • FAB Dalnäs (60 %)

Intressesamfund

 • FAB Nyfahlers (45,83 %)
 • Mariehamns Bioenergi Ab (49,6 %)
 • Ålands Vatten (37,5 %)
 • Svinryggens Deponi Ab (47,69 %)
 • Åda Ab (25 %)

Representation vid andels- och bolagsstämmor

Stadens koncernkommitté har utsett, inom sitt ansvarsområde, följande representanter till dotter- och intressebolagens bolagsstämmor under åren 2024-2025 enligt följande:

 • Fastighets Ab Marstad  -  Peter Enberg
 • Mariehamns Centalantenn Ab  -  Aino Waller
 • Mariehamns Energi  Ab -  Sara Kemetter
 • Mariehamns hamn Ab -  Jan-Erik Rask
 • Svinryggens Deponi  Ab -  Sara Kemetter
 • ÅDA Ab - Arne Selander
 • Ålands Vatten Ab  -  Aino Waller
 • Ålands skid- och skidskyttecentrum Ab 
 • Ålands Vindenergi Andelslag    

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.