Bolag och samfund

Mariehamns stad är modersamfund för kommunkoncernen som består av flera bolag, affärsverk, dottersamfund och kommunalförbund.

Nedan listas kommunala förbund, bolag och intressesamfund per 31.12.2020, för vilka staden har en ägarandel högre än 20 procent. Mariehamns stads ägarandel anges inom parentes. Utöver dessa är staden även grundare av Stiftelsen Sjökvarteret.

Kommunalförbund

 • Ålands omsorgsförbund (39,08 %)
 • Södra Ålands högstadiedistrikts träningsundervisning (52 %)
 • Ålands Miljöservice även kallat MISE (62,58 %)
  • Producentansvar Åland Ab

Kommunala bolag

 • Mariehamns Hamn Ab (100 %)
 • Mariehamns Centralantenn Ab (100 %)
 • Mariehamns Energi Ab (100 %)
 • FAB Marstad (100 %)
  • FAB Dalnäs (60 %)

Intressesamfund

 • FAB Nyfahlers (45,83 %)
 • Mariehamns Bioenergi Ab (49,6 %)
 • Ålands Vatten (37,5 %)
 • Svinryggens Deponi Ab (47,69 %)
 • Åda Ab (25 %)

Representation vid andels- och bolagsstämmor

Stadsstyrelsen har utsett, inom sitt ansvarsområde, följande representanter till andels- och bolagsstämmorna under åren 2020-2021 enligt följande:

 • Fastighets Ab Marstad  -  Peter Enberg
 • Fastighets Ab Nyfahlers - Barbara Heinonen
 • Mariehamns Centalantenn Ab  -  Anders Holmberg
 • Mariehamns Energi  Ab -  Camilla Gunell
 • Mariehamns hamn Ab -  Anna Holmström
 • Svinryggens Deponi  Ab -  Barbara Heinonen
 • ÅDA Ab - Anna Holmström
 • Ålands skid- och skidskyttecentrum Ab - Peter Enberg
 • Ålands Vatten Ab  -  Barbara Heinonen
 • Ålands Vindenergi Andelslag  -  Camilla Gunell

 

Publicerad 16.2.2021
Uppdaterad 28.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.