Principer för arvodering i av staden majoritetsägda bolag

Ämne:
  • Koncern och bolag
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Antagna av stadsfullmäktige den 1 mars 2022, § 23.

  • Sammanträdesarvode för ledamöter i av staden majoritetsägda bolags styrelser ska uppgå till ett för stadsfullmäktiges ledamöters fastställda grundarvode. Bolagets styrelseordförande erhåller en förhöjning om 50 procent på ovan nämnda grundarvode.
  • Bolag med en balansomslutning över 25 000 000 euro är att anse som stora bolag medan bolag med en balansomslutning under 25 000 000 euro är att anse som mindre bolag.
  • För stora bolag uppgår årsarvode till 4 000 euro för styrelseordförande och 1 350 euro för styrelseledamot.
  • För mindre bolag uppgår årsarvode till 2 200 euro för styrelseordförande och 800 euro för styrelseledamot.
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.