Kollaget visar brandmän och ambulansförare framför sina bilar plus märket för Räddningsverket
Publicerad 15.2.2021
Uppdaterad 14.7.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.