Kollaget visar brandmän och ambulansförare framför sina bilar plus märket för Räddningsverket
Skapad 15.2.2021 12:08
Publicerad 3.3.2022 14:47
Uppdaterad 30.8.2022 08:37

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.