Österbacka-6-6

Illustration över ett tomtområde 6 6Illustration över ett tomtområde 6 6

Info om tomten

Tomt  33-6-6
Areal (m²)  755
Byggnadsrätt (m²)  200 
Våningstal  I ¾
Tomtpris (€)  30 280
Tomtpris (€/m²)  40,11
Arrende (€/år)  1 363
Reserverad  Ja

Utöver tomtpriset tillkommer kostnader för fjärrvärmeanslutning, ca 7100 € samt för VA-tomtanslutning ca 2200 €.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2023.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Skapad 1.3.2021 08:36
Publicerad 16.3.2022 10:47
Uppdaterad 21.6.2022 16:18

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.