Konst

Mariehamns stads konstsamling förvaltas av stadens kultur-och fritidsnämnd och omfattar drygt 500 verk. Konstverken finns utplacerade inom stadens olika förvaltningar. Tanken är att de också ska cirkulera.

Särskild vikt läggs vid att köpa in verk av lokala konstnärer och att få en så bred och representativ bild som möjligt av respektive konstnär. Staden tillämpar också den så kallade procentprincipen, vilket innebär att man reserverar ca en procent av den totala byggkostnaden till konst.

Staffan Beijar

Kulturledare
Kulturenheten, kultur- och fritidssektorn
Strandgatan 29, Pb 76 AX-22101 Mariehamn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.