Konst

Mariehamns stads konstsamling förvaltas av stadens kultur-och fritidsnämnd och omfattar drygt 500 verk. Konstverken finns utplacerade inom stadens olika förvaltningar. Tanken är att de också ska cirkulera.

Särskild vikt läggs vid att köpa in verk av lokala konstnärer och att få en så bred och representativ bild som möjligt av respektive konstnär. Staden tillämpar också den så kallade procentprincipen, vilket innebär att man reserverar ca en procent av den totala byggkostnaden till konst.

Lars Midbjer

Kulturledare
Kulturenheten, kultur- och fritidssektorn
Strandgatan 29, Pb 76 AX-22101 Mariehamn
Skapad 15.2.2021 10:42
Publicerad 15.2.2021 10:42
Uppdaterad 20.12.2022 14:41

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.