Hastighetsbegränsningar

I stadens centrum är hastighetsbegränsningen 30 km/h på många gator. Några av de större gatorna har hastighetsbegränsningen 40 km/h och på utfarterna som till exempel Västra utfarten och Österleden är hastighetsbegränsningen 50 km/h.

Det finns en karta som visar vilken hastighetsbegränsning som gäller på stadens gator.

Samhällstekniska avdelningen

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad 15.2.2021 15:05
Uppdaterad 29.3.2021 19:04

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.