Grundbidrag för föreningar

Bidrag kan beviljas en ideell förening registrerad i Mariehamn. Föreningen ska ha sin huvudsakliga verksamhet i staden. Bidraget är till för att hjälpa föreningens finansiering av allmänverksamhet, administration, telefon m.m.

Grundbidraget ansöker man om senast den 31 janauari för aktuellt kalenderår. Ansökan görs genom e-tjänsten för föreningsbidrag. Önskar du mera information om grundbidraget kan du läsa i reglerna för bidrag eller kontakta avdelningen för kultur och fritid.

För utbetalning av beviljat bidrag ska föregående års verksamhetsberättelse, verksamhetsgranskningsberättelse och bokslut lämnas in till avdelningen för kultur och fritid.

Kultur‐ och fritidskansliet

Kultur- och fritidssektorn
Stadsbiblioteket, våning 2, Strandgatan 29
Pb 76, AX-22101 Mariehamn
Publicerad 16.2.2021
Uppdaterad 29.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.