Anmäla om åtgärder

För vissa åtgärder som inte kräver bygglov finns det ändå ett informationsansvar. Anmälan om åtgärderna ska lämnas till byggnadsnämnden.

Till en anmälan bifogas:

 • Blankett för byggnadsanmälan, Anmälan till byggnadsnämnden, underskriven av person med rätt att teckna ansökan.
 • Lagfartsbevis (undantaget om arrendetomt).
 • Handelsregisterutdrag (om bolag äger fastighet).
 • Ritningar, enligt byggnadsinspektionens bedömning.
 • Övriga handlingar, enligt byggnadsinspektionens bedömning.

Kontakta byggnadsinspektionen på tel. 018 531 243 vid önskemål om förtydliganden.

Anmälan krävs för att:

 • Uppförandet av komplementsbyggnader på det sätt som regleras i PBL 67a § mom 1-3.
 • Ändra en byggnad, om ändring innebär att byggnadens bärande delar berörs, byggnadens planlösning påverkas avsevärt eller brandskyddet ändras i byggnaden (om arbetet bedöms som omfattande krävs i stället ett byggnadslov).
 • Ändra placering av en infart, eller anlägga parkeringsplats utomhus för fler än fem bilar. Endast på detaljplanerat område.
 • Byta färg på en byggnad så att utseendet avsevärt förändras. Endast på detaljplanerat område.
 • Bygga scen, läktare, samlingstält eller liknande anläggningar för allmänheten avsedd att vara uppställt över en månad (om arbetet bedöms som omfattande krävs i stället ett byggnadslov).
 • Anlägga upplag för förvaring av bilar, båtar eller annat gods.
 • Ställa upp husvagn, buss eller liknande fordon på en annan plats är en campingplats för en tid överstigande två månader om syftet är att fordonet ska användas för boende, näringsverksamhet eller liknande. Beakta även aktuell stadsplan för tomten.
 • Förtöja fartyg eller anläggning på vatten för en tid överstigande två månader om avsikten är att använda fartyget eller anläggningen för boende, näringsverksamhet eller liknande.
 • Ändringar på K-märkta hus som regleras i stadsplan.
 • Uppförande av reklamskyltar, markiser och liknande anordningar som placeras på eller i anslutning till en byggnad.
 • Installation av solpaneler under 40m² (över 40m² kräver ett byggnadslov).

Byggnadsinspektionen

Stadsmiljösektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Vi har endast möjlighet att ta emot kunder som har bokat tid för sitt möte. Telefontid kl. 9-11.
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.