Cyklist på gågatan i centrum

Trafikplanering och -säkerhet

Mariehamns stad ansvarar för ombyggnad, nybyggnad, drift och underhåll av gator och gång- och cykelvägar i Mariehamn. Målsättningen är att skapa en god framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö.

Samhällstekniska avdelningen

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad 15.2.2021 14:58
Uppdaterad 29.3.2021 19:03

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.