Bilden visar barn på ett daghem som lyssnar på en saga

Daghem

I stadens daghem finns det avdelningar både för stora och små barn. I varje barngrupp finns det plats för 11–21 barn beroende på barnens ålder.

Att ge barnen goda uppväxtvillkor hör till våra viktigaste uppgifter. I våra daghem ser vi till det enskilda barnets allsidiga utveckling genom god omvårdnad, bra lekmöjligheter och en pedagogisk verksamhet.

Leken är en viktig nyckel till barnets kunskap. Förutom den fria leken – både inom- och utomhus – är natur och miljö, gymnastik och rörelse, liksom sagor, sång, musik och andra kulturaktiviteter viktiga ingredienser i verksamheten.

För att ge barnen de grundläggande kunskaperna inför skolstarten finns förundervisningen som en integrerad del av daghemsverksamheten.

På varje daghem serveras frukost, lunch och mellanmål. Frukost serveras mellan kl. 07.45-08.15 för de barn som startar sin dag tidigt.

Läs mer om respektive daghem via länkarna i menyn.

Bildningskansliet

Bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.