Boka utrymmen

Vill du boka en av våra anläggningar? Bokningar kan du göra på flera sätt, kontakta anläggningen direkt eller använd dig av vår webbokning. Du kan även söka och göra förfrågningar på lediga tider vid stadens idrottsanläggningar, ungdomsgården Uncan och Ytternäs skolas utrymmen via webbokningen.

Säsongsbokningar av stadens utrymmen

Ansökan om säsongsbokningar av utrymmen i Idrottsgården, Baltichallen, Bollhallas badmintonbanor, Islandia, Mariebad och Uncan för höst- och vårtermin görs senast den 15 maj via e-formulär. För Ytternäs skola kan man lämna in önskemål om säsongstid under hela majmånad. Det går naturligtvis att ansöka senare också men då i mån av lediga tider. 

Ansökan görs via e-formulär, länkar finns under rubriken Självservice.

För mer information, kontakta tel. +358 18 531434.

Bokningsbara utrymmen i stadens anläggningar

Idrottsgården
Bowlinghallen, scen, idrottshall/festsal, sammanträdesrum, gym och judosal.
Telefon: +358 18 531430
E-post: idrottsgarden@mariehamn.ax

Idrottsanläggningarna
Wiklöf Holding Arena, Islandia, Baltichallen, Backeberg sportfält, Baltic friidrottsarena, Idrottsparkens konstgräs, Strandnäs sandplan och Bollhalla (badminton och gymnastiksalen).
Telefon: +358 18 531443 eller +358 18 531440
Måndag-torsdag kl. 07.00 - 16.00 fredagar kl. 07.00 - 14.15
E-post: idrottsparken@mariehamn.ax

Mariebad
Telefon: +358 18 531650
E-post: mariebad@mariehamn.ax
 

Hyra av ungdomslokal

Här finns utrymmen som hyrs ut till dans, yoga och kampsport - men du kan också hyra utrymmena till olika former av kalas. Ungdomsgården är i första hand till för den egna verksamheten, men i mån av möjlighet kan du hyra Uncans lokaler. Du kan se och göra bokningar genom att välja Ungdomsgårdar som alternativ via webbokningen. Observera att det råder drogförbud i våra utrymmen.

Ungdomsgården Uncan
Telefon: +358 18 531454
E-post: patrik.eriksson@mariehamn.ax

Boka övriga anläggningar

Bokningar av Ytternäs skolas gymnastiksal görs till skoladministratör Gun Karlsson. Ni når henne via mejl gun.karlsson@edu.mariehamn.ax eller via telefon 531 366.

Medis klassrum, undervisningskök och andra lokaler går att hyra. Under lov och veckoslut finns det gott om lediga lokaler. Kontakta Medis kansli för prisuppgift.

Avgifter

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen avgifterna för stadens idrottsanläggningar och ungdomsgårdar. Läs mer på sidan Avgifter inom kultur- och fritidssektorn.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.