Bilden visar elever framför huvudingången och utetaket till Övernäs skola

Övernäs skola

Övernäs skola, med årskurserna 1-9, ligger i centrala Mariehamn. Här går de elever som bor norr om Skillnadsgatan och söder om Cedersvägen–Formansgränd, liksom de som bor väster om Västra utfarten. Elever som bor i Ytternäs skoldistrikt går i årskurs 7 till 9 i Övernäs skola.

Övernäs skola består av två byggnader sammanbyggda med ett tak. Lågstadieklasserna är lokaliserade i den ursprungliga skolbyggnaden från 1950-talet. Den andra byggnaden togs i bruk höstterminen 2016 och är främst för årskurserna 7-9, men musik, teknisk slöjd och textilslöjd undervisas även för de lägre årskurserna. Där finns  sedan 2018 även nybyggda biblioteket, elevvårdsutrymmen och två klassrum.

Våra värdegrundsord är trygghet, jämlikhet och delaktighet. Värdegrundsorden ska ge oss en gemensam bas för att skapa en god arbetsmiljö. Detta gäller alla i skolan – elever, anställda och vårdnadshavare.

På sidan Planer och policys för stadens grundskolor hittar du aktuell arbetsplan och timfördelning för Övernäs skola, plus andra riktlinjer som gäller samtliga våra skolor.

Programmet Erasmus+

Övernäs skola deltar under 2022-2023 i ett projekt till programmet Erasmus+ och via länken nedan kan du ta del av våra aktiviteter, tips och erfarenheter.

www.mariehamn.ax/erasmus-overnas

Fritidshemmet Kråkan

För elever i årskurserna 1 och 2 finns fritidshemmet Kråkan som har sina lokaler i lågstadiebyggnaden.

Hitta till Övernäs skola med hjälp av Google Maps

Anders "Antti" Eriksson

Rektor
Övernäs skola, bildningssektorn
Västra Skolgatan 4

Kansli, Övernäs

Skoladministratör
Övernäs skola, bildningssektorn
Västra Skolgatan 4

Lärarrum, Övernäs

Övernäs skola, bildningssektorn

Skolhälsovårdare, Övernäs

Övernäs skola, bildningssektorn
Måndag, tisdag, torsdag kl. 8‐16 och fredag kl. 8‐14.15

Skolkurator, Övernäs

Övernäs skola, bildningssektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.