Diagram över vattenförbrukning i vattenportalen
Årsdiagram över vattenförbrukning i Vattenportalen

Följ din vattenförbrukning

Nu kan du följa med din vattenförbrukning online i Vattenportalen. Du kan göra det per dag, per månad eller över hela året, du väljer själv i Vattenportalen.

Du använder dina bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort för att på ett säkert sätt logga in till Vattenportalen.  Observera att vattenmätaren behöver vara registrerad på den som använder tjänsten.  

  • Du väljer i en kalender vilken period du vill att ska visas i förbrukningsdiagrammet - antingen per månad eller per år. Förinställningen är på årsförbrukning.

  • Vattenmätaravläsningen laddas upp och sparas en gång per dygn i Vattenportalen. Det finns, beroende på när vattenmätaren bytts, mätarhistorik så långt tillbaka som år 2015.

  • När du använder årsdiagrammet kan du även jämföra din vattenförbrukning mot genomsnittsförbrukningen i hela Mariehamn som visas med en orange kurva över månadsstaplarna.

  • Har du flera vattenmätare kan du enkelt växla mellan dessa i sidomenyn.

Om du företräder ett företag eller fastighetsbolag kan du genom att använda fullmakter i Suomi.fi tjänsten ansluta till sådana vattenmätare. Det finns en separat inloggning för detta ändamål i Vattenportalen, med en tillhörande användarbeskrivning för fullmakthanteringen. Observera att större lägenhetshus som regel har flera vattenmätare som visas var för sig i separata förbrukningsdiagram. 

Du kan logga in till Vattenportalen genom att klicka på bilden nedan eller under Självservice i sidomenyn.

Logga in till Vattenportalen

Vattenportalen använder den nationella tjänsten Suomi.fi-identifikation för säker digital identifiering.

VA-verket

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Kontakt vid frågor om vattenförbrukning

Systemkoordinator

Stadsmiljökansliet, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Kontakt vid frågor om Vattenportalen
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.