Inomhusmiljö och sotning

En bra inomhusmiljö är viktig för hälsan och välbefinnandet.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) arbetar med information, tillsyn, prövning och förebyggande verksamhet inom miljö och hälsa. Hos ÅMHM kan du få information om t.ex. fukt, mögel och radon.

Sotning

Skorstenar kan också påverka din inomhusmiljö. Som fastighetsägare eller fastighetsinnehavare ansvarar du för att sotningen blir utförd. Sotningsverksamheten i Mariehamns stad sköts av distriktssotare Carl-Olof Mattsson som egen företagare.

Kontaktuppgifter

  • Carl-Olof Mattsson telefon +358 18 23588 eller +358 40 0529252
  • Johan Karlsson telefon +358 457 3434 365

Om du vill kan du också anlita en annan sotare. Räddningsverket beslutar, med beaktande av kompetenskraven, om vem eller vilka som får utföra sotning inom kommunen. Kontakta därför Mariehamns räddningsverk för information innan du anlitar en annan sotare.

Sotningsverksamheten regleras av följande lagstiftning Räddningslag för landskapet Åland (ÅFS 106/06) samt Räddningsförordning för landskapet Åland (ÅFS 111/06).

 

 

 

Skapad 29.3.2021 20:13
Uppdaterad 29.3.2021 20:19

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.