Inomhusmiljö och sotning

En bra inomhusmiljö är viktig för hälsan och välbefinnandet.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) arbetar med information, tillsyn, prövning och förebyggande verksamhet inom miljö och hälsa. Hos ÅMHM kan du få information om t.ex. fukt, mögel och radon.

Sotning

Den som äger eller innehar en byggnad eller anläggning ansvarar för att eldstäder och rökkanaler sotas regelbundet.
Du behöver själv alltså ha koll på när det behöver sotas och då bokar tid till en verksam/godkänd sotare.

Sotningsintervall

  • Eldstäder och rökkanaler vilka används i näringsverksamhet: efter behov, dock åtminstone en gång per år
  • Rökkanaler för centralvärmepannor som eldas med lätt brännolja: åtminstone en gång vartannat år
  • Rökkanaler för centralvärmepannor som eldas med tung brännolja eller fast bränsle: åtminstone en gång per år
  • Hushållseldstäder i enskilda hushåll (såsom köksspisar, kakelugnar, kaminer och dylikt som används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning): åtminstone en gång per år
  • Hushållseldstäder nämnda ovan som inte används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning: åtminstone en gång vart fjärde år
  • Eldstäder i fritidshus och bastuugnar i enskilt bruk: åtminstone en gång vart fjärde år

Sotningsverksamheten regleras av följande lagstiftning Räddningslag för landskapet Åland (ÅFS 106/06) samt Räddningsförordning för landskapet Åland (ÅFS 111/06).

 

 

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.