Räddningsverket

Räddningsverket leds av stadsmiljönämnden och i det operativa arbetet av brand-, ambulans- och personalmästare.

Räddningsverket jobbar förebyggande för att Mariehamn ska vara en trygg och säker stad att bo och vistas i. Räddningsverket arbetar operativt med brand och räddning, ambulansverksamhet, räddningsdykning, räddningsinsatser till sjöss och restvärdesräddning.

Läs mer om Mariehamns räddningsverk.

Sotning i Mariehamns stad sköts av en verksam/godkänd sotare.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.